Du har kommet til Kuraas AS sin personvernerklæring. Denne gjelder alle våre kunder, kontakter og besøkende. Her beskriver Kuraas sin innhenting og behandling av dine personopplysninger, samt hvilket hensyn vi tar til ditt personvern, i tråd med norske lover. Les mer hos Datatilsynet.

Ved å ta kontakt med oss eller handle med oss, i våre lokaler eller på andre måter, gir du ditt samtykke til at Kuraas AS behandler dine personopplysninger i tråd med denne erklæringen.

Daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens bruk av personopplysninger.

Formål med bruk av personopplysninger

Kuraas AS bruker dine personopplysninger i arbeidet med de tjenestene vi gir deg. Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger om deg, kun de opplysningene som er nødvendige for å ivareta din relasjon til oss.

Grunnlag for behandling av personopplysninger

Vårt rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger er ditt samtykke, inngåtte avtaler, lovpålagte forpliktelser eller annen berettiget interesse. Det er frivillig for deg som tar kontakt med oss å oppgi personopplysninger i forbindelse med våre tjenester, for eksempel når du ber om tilbud eller melder deg på en konkurranse. Behandlingsgrunnlaget er i slike fall samtykke fra deg.

Hvilke personopplysninger behandles

Ingen av dine sensitive personopplysninger blir behandlet hos oss. I hovedsak registrerer vi bare kontaktinformasjon som firmanavn, ditt navn, e-post, telefonnummer og adresse. Dette lagrer vi i våre interne systemer, som ikke er tilgjengelig for andre.

Hvordan innhenter vi personopplysninger

Personopplysningene dine hentes inn fra deg, din arbeidsgiver, eller organisasjoner du er medlem i og vi samarbeider med. På våre nettsider blir det benyttet informasjonskapsler (cookie), for eksempel til å knytte din bruk av våre sider til din innlogging, eller registrere bruk og valg på sidene. Formålet er å gi deg en god opplevelse og oss innsikt i bruken av våre nettsider. Du samtykker i av vi benytter informasjonskapsler til å styre din opplevelse og spore din bruk når du benytter våre sider. Om ikke, kan du blokkere våre informasjonskapsler.

Frivillighet

Det er frivillig å oppgi personopplysninger. Hvis du derimot ikke ønsker å oppgi personlige opplysninger som telefonnummer og e-post kan vi bli forhindret i å kommunisere meg deg.

Utlevering av opplysninger

Vi deler ikke, selger ikke og formidler ikke personopplysninger på noen annen måte enn omtalt i denne personvernerklæringen.

Sletting og arkivering av personopplysninger

Vi tar kun vare på personopplysninger som er nødvendige for å håndtere ditt forhold til oss. Vi jobber for å inneha riktige og oppdaterte opplysninger om deg. Ta kontakt dersom du oppdager feil, slik at vi kan rette dette. Du kan også be om at dine personopplysninger blir slettet. Vi vil ikke spare på personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovmessige forpliktelser vi har.

Rettigheter i følge loven

Du har rett til å be om innsyn hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du kan når som helst be om å få dem rettet, komplettert eller slettet. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake der dette er gitt. Dersom du mener Kuraas ikke overholder dine rettigheter kan du klage til Datatilsynet.

Kontakt

Kuraas AS
Fagernessletta 10
8514 Narvik

firmapost@kuraas.no – www.kuraas.no – +47 76 96 96 20