Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bærekraft og fotavtrykk

For oss handler lokal matproduksjon om bærekraft.
Om en viktig kulturarv, om stolte tradisjoner og lokal verdiskapning med tilhørende arbeidsplasser. Ikke minst handler det om at miljøet har det best når maten dyrkes frem, foredles og selges der vi bor.