Gå til hovedinnhold Gå til søk

 

 

Aktuelt

Dyrevelferd

Respekten for våre råvarer og hvilket liv de lever, har fra første dag gjennomsyret alle våre prosesser og strategier og er en fundamental del av vår virksomhet. Vi er overbevist om at dyrevelferd er avgjørende for kvaliteten på sluttproduktene vi sender fra oss.

Ikke minst gir det en ekstra god smak i munnen å vite at dyrene har hatt lykkelige og gode liv.

Kravene til dyrevelferd i Norge er blant Europas strengeste og det er i dag mange parter som er involvert i oppfølgingen dyrs velferd i Norge. I førstelinja står bonden som har ansvaret hjemme på gården. Dernest følger mattilsynet opp gjennomfører kontroller og tilsyn på de ulike gårdene, mens politikerne har ansvar for å utforme regelverket.

Vi stiller krav om at alt kjøtt som leveres til oss oppfyller KSL-standard (Kvalitetssystem i Landbruket – et sett lover og forskrifter som brukes i egenrevisjonen på gården).

Bærekraft og fotavtrykk

For oss handler lokal matproduksjon om bærekraft.
Om en viktig kulturarv, om stolte tradisjoner og lokal verdiskapning med tilhørende arbeidsplasser. Ikke minst handler det om at miljøet har det best når maten dyrkes frem, foredles og selges der vi bor.

Naturen i nord, med vårt kalde, grønne og frodige kulturlandskap trenger å bli pleiet og vedlikeholdt. Ikke bare omdanner beitedyra gras og vekster til verdifullt, næringsrikt kjøtt. Beite bidrar også til å opprettholde det biologiske mangfoldet i Norge da naturtypene i kulturlandskapet er blant de mest artsrike vi har.

Vi er klar over at både dyrene vi foredler, fabrikken vår og distribusjonen av våre produkter påvirker både miljøet og fremtiden.
Derfor jobber vi kontinuerlig med prosesser som skal begrense alt fra plast- og energibruk til matsvinn.

Vi er helt på linje med norsk landbruk, som mener at norsk, kortreist kjøttproduksjon er en del av løsningen, ikke problemet.

Stilling ledig

Vi er alltid på jakt etter flinke folk til Kuraas